fbpx

“Precizni” tender Opštine Foča čeka epilog u Kancelariji za razmatranje žalbi

“Precizni” tender Opštine Foča čeka epilog u Kancelariji za razmatranje žalbi

Opština Foča (Foto: Direkt)

Opština Foča spremna je da plati oko 200 hiljada maraka za izradu šumskoprivredne osnove za privatne šume na svom području, a sagovornici Direkta navode da se već jasno može naslutiti kome je ovaj tender bio namijenjen. No, ishod cijelog slučaja je sada neizvijestan, jer je tender došao i do Kancelarije za razmatranje žalbi BiH.

Žalba je u fazi kompletiranja, kažu Direktu u ovoj instituciji.

U Opštini Foča potvrdili su nam da dalji tok postupka zavisi od ishoda u Kancelariji za razmatranje žalbi.

Naime, tender, otvorenim postupkom Opština Foča je raspisala 8. marta. Od ponuđača traži da posao najkasnije uradi do početka novembra ove godine. U pitanju je izrada šumskoprivredne osnove koja se radi svakih deset godina.

Prije svega, Opštini Foča je potreban iskusan ponuđač – i to da je već obavljao ovaj ili sličan posao (za privatne ili državne šume) ugovorne vrijednosti najmanje 189.000 maraka.

td sumskoprivredna osnova

Uslov koji "Dinarika" spori

U dijelu koji se odnosi na ekonomsku i finansijsku sposobnost ponuđača, Opština Foča striktno traži da firma ima najmanji ukupan promet od 300.000 maraka, i to u posljednje tri godine, ili od trenutka osnivanja preduzeća, ako je u pitanju mlađa firma.

U svrhu dokazivanja da su najbolji ponuđači, moraće da dostave potvrde da imaju i najmanje četiri šumarska inženjera, sa po pet godina radnog iskustva te licencu nadležnog ministarstva, što su i zakonske obaveze.

„Šuma plan“ i niko više?

Da sve ove uslove može da ispuni samo „Šuma plan“ i niko više, uvjeravaju u preduzeću „Dinarika“, koje se takođe bavi projektovanjem u šumarstvu i koje je imalo namjeru da se prijavi na ovaj tender.

Zbog nemogućnosti da učestvuje, „Dinarika“ se obratila  Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine.

U izjavi za naš portal direktor ovog preduzeća Miroslav Rakita govori da ovako osmišljen tender Opštine Foča podriva zdravu konkurenciju.

„Uslovi u ovoj tenderskoj dokumentaciji nas ograničavaju i oni su tako koncipirani kao da vi tražite radnika koji ima 25 godina, a 10 godina radnog iskustva. Oni traže firmu koja ima minimalno jedan ugovor ove vrijednosti. To u ovom trenutku jedino ispunjava Šuma plan“, uvjerava Rakita i dodaje da će, ukoliko mu u Opštini Foča dokažu da postoji samo makar još jedan ponuđač koji može ispuniti njihove uslove „Dinarika“ ovaj posao uraditi potpuno besplatno.

U Republici Srpskoj postoje ukupno četiri projektna biroa koja imaju neophodnu licencu nadležnog ministartsva – Šumarski fakultet, Istraživačko-razvojni i projektni centar (IRPC) Banja Luka, „Šuma plan“ i „Dinarika“.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, poslove izrade šumskoprivrednih osnova u privatnoj svojini u RS, u posljednjih pet godina obavljalo je preduzeće „Šuma plan“.

„Čak i da se nas tri preostala ponuđača, sa licencama, udružimo i prijavimo na taj tender, ne bismo ispunili ove uslove. Mi posjedujemo bukvalno sve što oni traže u tenderu, osim tog ugovora koji je tu naveden. Mi smo i upozorili Opštinu Foča da sa ovakvim uslovima nema ni potrebe da raspisuju javnu nabavku, već mogu i direktno sklopiti posao sa Šuma planom“, kaže Rakita za „Direkt“ i dodaje da mu je nevjerovatno kako je  iz ovog posla diskvalifikovan i Šumarski fakultet koji ima 20 doktora nauka.

"Po ovome za Opštinu Foča ni Šumarski fakultet nije dovoljno stručan", ističe Rakita.

Za njih bi bilo prihvatljivo da Opština Foča raspiše tender na koji će se moći prijaviti svi koji posjeduju licencu, jer javna nabavka sama po sebi, tumači on, predstavlja i svojevrsno takmičenje.

„Toga ovdje nema, jer je u startu diskvalifikovana bilo kakva konkurencija“, zaključuje Rakita.

Kako Direkt saznaje, na ovaj tender neće se javiti ni Šumarski fakultet, jer prethodnih godina nije izrađivao šumskoprivredne osnove, pa ne ispunjava tražene uslove.

Iz Istraživačko-razvojnog i projektnog centra Direktu nisu željeli da potvrde da li će pokušati da dobiju ovaj posao.

„Odluku o tome donosimo na osnovu naših raspoloživih operativnih resursa, vodeći računa da ne ugrožavamo utvrđeni godišnji plan. Tako ćemo postupiti i u konkretnom slučaju. Takođe, nije praksa javno objavljivanje prijave na tendere, što se svakako može pogrešno protumačiti“, navedeno je u odgovoru našem portalu iz IRPC.

Obrt: Žalba obeshrabrila i „Šuma plan“

Vlasnik „Šuma plana“ Duško Topić u izjavi za Diretk navodi da se ovo preduzeće ipak nije javilo na sporni tender, iz razloga što je na tendersku dokumentaciju upućena žalba.

Nebulozama naziva tvrdnje da je Opština Foča tender namjestila baš njemu.

„Postavljanje uslova izvršenog minimalno jednog ugovora u posljednje tri godine je uslov koji naručioci propisuju u najmanje 90 posto tendera u BiH i regionu. Mi nismo naišli niti na jedan slučaj u FBiH, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji i Hrvatskoj da tog uslova nema kod ovih poslova. To je jedan od najuobičajnijih uslova, pošto se radi o specifičnim, stručnim i složenim poslovima“, naveo je Topić i dodao da na spornom tenderu mogu da učestvuju sve firme iz BiH i drugih zemalja.

„Samo u BiH ima devet preduzeća koja posjeduju traženu licencu i ispunjavaju tražene uslove… Ne bih nabrajao i licitirao sa firmama, ali se lako može provjeriti ko sve učestvuje u ovim nabavkama i koliki su ti ugovori… Samo u BiH postoji najmanje pet preduzeća koja su u posljednje tri godine vršila ili vrše poslove izrade šumskoprivrednih osnova i koja bi, prema uvidu u vrijednost potpisanih ugovora, samostalno mogla ispuniti navedeni uslov – Šume Srpske - IRPC, Šuma plan, Wald-projekt, Bosanskohercegovačke šume...“, tvrdi Topić.

S druge strane, Rakita opovrgava te tvrdnje i navodi da traženu licencu nadležnog ministartva u Republici Srpskoj imaju samo četiri potencijalna ponuđača te da se oni iz Federacije ne mogu prijaviti, poput Wald-projekta i Bosanskohercegovačkih šuma.

No, cijeli slučaj Topić vidi kao pritisak na Opštinu Foča kako bi se pogodovalo firmi „koje nema nikakvih uslova i ima samo sanduče na adresi gdje je registrovano preko 200 preduzeća“, što iz "Dinarike" navode kao netačno.

Sve po zakonu

U Opštini Foča navode da im je cilj da obezbjede što kvalitetniju nabavku, uz najefikasnije korištenje javnih sredstava.

„…Svako prilagođavanje postupka nabavki pojedinim privrednim subjektima kao potencijalnim ponuđačima je nedozvoljeno“, navode u odgovoru Direktu.

foca direkt

Foča (Foto: Direkt)

A u odgovoru Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, koji je potpisao Milan Vukadinović, načelnik Foče, a u koji je Direkt imao uvid, navode i da je žalba „Dinarike“ neosnovana.

U pogledu uslova koga „Dinarika“ spori, odnosno realizacije već jednog ugovora iste vrijednosti, načelnik Foče se poziva na diskreciono pravo.

„U konkretnom slučaju ugovorni organ se opredijelio za postavljanje naprijed navedenog uslova kako bi na raspolaganju imao kvalifikovane kandidate/ponuđače, koji su izuzetno profesionalni za obavljanje ovako složenog i specifičnog posla u okviru svoje registrovane djelatnosti“, navedeno je u odgovoru Opštine Foča uz pojašnjenje da samo na taj način mogu dobiti ponudu od pouzdanog sposobnog i kompetentnog  ponuđača za ovaj kompleksan posao.

„Ovaj postavljeni uslov nije ograničavajućeg karaktera niti je diskriminatoran i osigurava dovoljnu konkurentnost u ovom postupku javne nabavke“, zaključili su u Opštini Foča.

I portal „Pratimo tendere“ je iz istih razloga ovu nabavku ocijenio kao visokorizičnu i dodijelio joj crvenu zastavicu.

Oni još navode i sličan tender u Opštini Kneževo, koji je po istom principu, kako su u analizi precizirali, bio namijenjen "Šuma planu".

Istovremeno, ovaj portal navodi i tender u "Hercegbosanskim šumama" u Kupresu, u iznosu od 400.000 maraka koji je otvoren za sve ponuđače, jer specifikacije nisu postavljene tako usko kao u Foči.

tender dinarika infografika

Direkt