fbpx

Tada je izgovorio čuvenu rečenicu, koja će s vremenom postati izreka: Alea iacta est – “Kocka je bačena”.

History Ask History Crossing the Rubicon SF HD still 624x352

Ovo je izraz koji znači učiniti odlučan korak ili povući odlučujući, presudan potez. Rubikon je ime nekadašnje granične rijeke između stare Italije i Galije. Prelazak Rubikona bio je presudan momenat u životu Julija Cezara, pa i cijele Rimske imperije.
Naime, Cezar je, nakon velikih uspjeha na bojnom polju i stalnog napredovanja u političkoj hijerarhiji, 60. p.n.e. stvorio trijumvirat podjelivši vlast sa proslavljenim vojskovođom Gnejom Pompejem i bogatim Krasom. Vladali su zajedno sedam godina, do Krasove smrti, poslije čega se trijumvirat raspada, a Cezar se oštro sukobljava sa Senatom i Pompejem.
Godine 49. p.n.e. u Rimu je došlo do velikog nezadovoljstva građana, i Cezar, koji se tada nalazio u južnoj Galiji, odlučuje da krene na Rim. Uprkos strogoj zabrani Senata, on sa svojom XIII legijom prelazi Rubikon i ulazi u Italiju. Tada je izgovorio čuvenu rečenicu, koja će s vremenom postati izreka: Alea iacta est – “Kocka je bačena”.
Time je došao u otvoren sukob sa Pompejem i započeo veliki građanski rat, iz kojeg je izašao kao pobjednik, a ubrzo nakon toga postao je i gospodar cijele Rimske imperije. Sam čin prelaska Rubikona bio je toliko značajan da je kasnije pretočen u ustaljeni izraz prijeći Rubikon.

 

Impulsportal

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU