fbpx

matematika zanimljivosti

Riječ matematika potiče od grčke riječi máthēma, koja znači učenje, studije, nauka.

 • Broj 5 se na tai jeziku izgovara kao “ha”. Zato se 555 često koristi kao skraćenica u slengu za “hahaha”.
 • Znate li za izraz diskalkulija? Diskalkulija znači da neko teže uči računanje, što može da bude izraženo kao nemogućnost da razume brojeve ili da nauči činjenice iz matematike.
 • Zasjeci i udubljenja na skeletima životinja dokazuju da su ljudi računali i bavili se matematikom mnogo prije nego što je ona nastala kao nauka, još 30.000 godina p.n.e.
 • Nula (0) je jedini broj koji ne može da se predstavi rimskim brojevima.
 • Engleska riječ za nulu, zero, nastala je od arapske riječi sifr, koja je takođe dala i riječ šifra, što znači ”tajni način pisanja”.
 • Znate li za magiju broja 9? Pomnožite bilo koji broj sa 9 i zatim saberite sve pojedinačne cifre rezultata (proizvoda) dok ne dobijete jednu cifru. Zbir ovih cifara daće vam 9.
 • Evo interesantnog načina da provjerite djeljivost sa brojem 3. Broj je djeljiv sa 3 ako je zbir njegovih cifara djeljiv sa 3.
 • Znak jednakosti (=) je izumio matematičar iz XVI vijeka, Robert Record, jer mu je dosadilo da piše “je jednako” u jednačinama.
 • Broj Googol (po kome je pretraživač Google dobio ime, samo sa greškom u spelovanju) koristi se da se izrazi broj 1 praćen sa 100 nula i prvi ga je upotrebio 9-ogodišnjak Milton Sirotta još 1940. godine.
 • Abakus se smatra direktnim pretkom digitrona.
 • 12.345.678.987.654.321je proizvod brojeva 111.111.111 x 111.111.111. Primjećujete da se cifre u broju penju od 1 do 9 i nazad.
 • Znaci za plus (+) i minus (-) koriste se još od 1489. godine.
 • Ikosaedar je geometrijski oblik sa 20 strana. Koliko god vam to neobično zvučalo, to je jedan od 5 pravilnih poliedara.
 • Ako sabirate brojeve od 1 do 100 redom, zbir je 5.050. Parovi 1 i 100, 2 i 99, 3 i 98 i tako redom, uvek daju zbor 101. Takvih parova je 50 (100 / 2), dakle, 101 x 50 = 5.050.
 • 2 i 5 su jedini prosti projevi koji se završavaju sa 2 ili 5.
 • Trenutak ili momenat je zapravo prava jedinica za vrijeme koja označava 1/100 deo sekunde.
 • U grupi od 23-oje ljudi, bar dvoje imaju isti dan rođenja sa vjerovatnoćom većom od 50%.
 • Ako ima 50 učenika u razredu, gotovo da je sigurno da će dvoje biti rođeni istog dana.
 • Od svih geometrijskih oblika koji imaju isti obim, krug ima najveću površinu.
 • Od svih geometrijskih oblika koji imaju istu površninu, krug ima najmanji obim.
 • U gradu Tajpej, na Tajvanu, građanima je 1995. godine dozvoljeno da uklone cifru 4 iz uličnog broja zato što se izgovara isto kao i riječ smrt na kineskom. Zbog toga mnoge bolnice u Kini nemaju 4. sprat.
 • Grčki matematičar Pitagora je u izračunavanju jednačina koristio malo kamenje. Otuda je ime kalkulator nastalo od grčke reči za šljunak.
 • U mnogim kulturama broj 13 smatra se baksuznim i postoji mnogo mitova o tome. Na primjer, u mnogim starim evropskim religijama bilo je 12 dobrig bogova, a loš bog je nazivan 13. bog. Drugo sujeverje potiče od Posljednje večere – bilo je 13 ljudi za trpezom, ukljulujući i Isusa, a Juda se smatra 13. gostom.
 • Da li ste čuli za Fibonačija i njegov niz? To je niz brojeva u kojem je svaki broj zbir prethodna dva broja. Evo, na prmer: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, i tako dalje. Semenke na suncokretu poređanu su upravo po ovom nizu!

suncokret

 • Da li ste čuli za broj palindrom? To je broj koji se isto čita sa obje strane, na primjer: 12421.
 • Arapski brojevi kao što su 1, 2, 3… nastali su prije više od 1.000 godina.
 • Broj π (pi) ne može da se izrazi kao razlomak, što ga čini iracionalnim brojem. Takođe je i beskonačan.
 • Ovako broj Pi izgleda kada je napisan sa 100 decimala:

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706

edukacija.rs/Impuls

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU