fbpx

Cijena iznosi 10 kn/2h za mehaničke bicikle, dok za električne iznosi 20 kn/2h.

3e8f1841ecc61bf9503005618b07f669

04.08.2016. god. svečano je otvoren sustav javnih bicikala u Općini Medulin – Med BIKE.

Projekt Med Bike sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40% prihvatljivih troškova projekta. 

MED Bike sustav je prvi javni servis za prijevoz biciklima u Općini Medulin, a trenutno su aktivne dvije stanice: Medulin (Medulinska placa) i Banjole (Uvala Portić). Na svakoj stanici nalazi se pet mehaničkih i dvije električne bicikle, a kodovi za najam mogu se kupiti na prodajnim mjestima u Paltana baru, Portić, Banjole i NLK trgovina i distribucija d.o.o., Centar 134, Medulin koje se nalaze u neposrednoj blizini stanice. 

Cijena iznosi 10 kn/2h za mehaničke bicikle, dok za električne iznosi 20 kn/2h, postoji mogućnost kupnje kodova za 24 h, 7 dana i mjesec dana, a najviša cijena najma je 150 kn mjesečno za električne bicikle te 100 kn/mjesečno za mehaničke bicikle. Bicikle je moguće koristiti isključivo 2 h nakon kojih je potrebno biciklu vratiti na jednu od stanica. Ukoliko korisnik posjeduje kod na period duži od 2 h može isti dan koristiti drugu biciklu ili istu biciklu nakon prolaska 5 minuta. 

MED Bike sustav se može koristiti svakodnevno kroz 7 dana u tjednu u periodu od 8.00 do 18.00 sati.. Korisnik može vratiti bicikl na bilo koje postolje, bilo koje stanice za bicikle Općine Medulin i sustava javnih bicikala Grada Pule - Bičikleta. Ukoliko na postoljima Bičikleta (Pula) ima parkiranih bicikala iz MED Bike sustava i korisnik posjeduje važeći kod ili karticu za najam bicikla Med BIKE sustava može unajmiti biciklu unosom koda na pilonu ili prislanjanjem kartice na označeno mjesto na postolju Bičikleta sustava. 

Otvaranjem stanica u Medulinu i Banjolama, Općina Medulin započela je sa uvođenjem sustava javnih bicikala Med BIKE te planira kontinuirano ulagati i širiti ponudu javnih bicikala uvođenjem novih stanica u ostalim naseljima Općine Medulin. 

 Poslovni dnevnik

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU