fbpx

Građanstvo opštine Lukavac na čelu sa Dževdetom Osmanbegovićem, predsjedavajućim OV Lukavac i nekoliko vijećnika je po ko zna koji puta izigrano.

otkrivamoNaime, Lukavac je pored negodovanja javnosti i prekinute prezentacije Studija uticaja na okoliš postrojenja za reciklažu gume, dobio “Centar za reciklažu rabljenih guma” na lokaciji bivše kompanije Messer.

I pored toga što je prezentacija Studije prekinuta nakon što je profesor Edin Delić prozreo namjeru organizatora i predstavnice Federalnog ministarstva, ista je prema dokumentu “Okolišna dozvola” ipak održana i nazvana “javna rasprava”.

U obrazloženju se kaže:

Nakon javnog uvida na web stranici ministarstva, održana je javna rasprava 4.11.2015. godine. Kako je izgledala javna rasprava možete pogledati u narednom članku:

Pogledajte kako je i zašto prekinuta “prezentacija Studije uticaja na okoliš postrojenja za reciklažu gume, investitora Energy solution”

I sam dokument “Okolišna dozvola” ima niz nepravilnosti a osvrnut ćemo se na neke.

2.2. Piroliza

Bitno je naglasiti da sistem koristi jednostavne hemijske metode za adaptiranje boje i mirisa finalnog produkta” – U ovom dijelu nisu navedene o kojim se JEDNOSTAVNIM HEMIJSKIM metodama radi.

4.2 Utjecaj na stanovništvo

Mogući utjecaj na stanovništvo može biti psihološkog karaktera. Prema projektnoj i tehnološkoj dokumentaciji, predmetno postrojenje neće imati negativnog utjecaja na stanovništvo jer je ova tehnologija okarakterisana kao “ekološki prihvatljiva” i “ekološki sigurna”

4.3. Utjecaj na kvalitetu zraka

Radom mehanizacije doći će do emisije dima i lebdećih čestica, što je neminovna pojava, privremenog karaktera i stvara kratkotrajan utjecaj koji je dominantan na samoj lokaciji i bez daljnjih i trajnih posljedica na okoliš.

4.4. Utjecaj na površinske i podzemne vode

PREDVIĐA SE dodatna izgradnja neophodnih ili sanacija postojećih kanalizacionih i vodovodnih sistema kako bi se tokom rada centra negativan utjecaj odlaganja guma na površinske i podzemne vode sve na minimum.

7. Sistem monitoringa

Vrsta i dinamika mjerenja zagađenih materija u dimnim plinovima sagorijevanja piroliznog ulja i piroliznog plina u ovom postrojenju data su u tabeli. U tabeli je rečeno kako će supstanci kao što je azotni oksid, ugljenmonoksid,hlorovodonik, temperatura itd itd imati stalna mjerenja dok će teški metali, dioksini i furani biti mjereni dva puta godišnje.

Također, u ovoj stavci se govori da postrojenje za spaljivanje i suspaljivanje ili linija za spaljivanje neće ni pod kojim uvjetima nastaviti spaljivanje otpada u periodu dužem od četiri sata bez prekida ukoliko dođe do prekoračenja graničnih vrijednosti emisija.

PREUZMI: Okolišna dozvola – Energy Solution

Za ovo rješenje nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantolanog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja (16.12.)

Građani neće stati po strani i sve nijemo posmatrati

Danas će se predstavnici Foruma za zaštitu okoliša općine Lukavac sastat sa ministricom Federalnog ministarstva okoliša i turizma, dr. Editom Đapo. Cilj sastanka je upoznati ministricu s katastrofalnom situacijom na području općine Lukavac, prouzrokovanom neprincipijelnim radom Ministarstva, u smislu dodjeljivanja okolinskih dozvola novim potencijalnim zagađivačima (uz ignoriranje činjenice o prezagađenosti zraka na području naše općine).

Istovremeno, najavljeni su masovni protesti protiv svih odgovornih za ovakvu situaciju.

Izvor: SodaLive

Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU

Životna sredina - Arhiv

Mart 2023
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2