fbpx

Banja Luka - Besplatni pregledi za žene

Banja Luka - Besplatni pregledi za žene

Foto: Getty Images

U Specijalističkim ambulantama ginekologije JZU Doma zdravlja do sutra se mogu obaviti besplatni preventivni pregledi na ultrazvučnom aparatu denzitometru za žene u perimenopauzi i menopauzi.

Ovi pregledi su počeli 23. oktobra i obavljaju se od sedam do 15 časova na lokalitetu Poliklinika, a u svrhu skrininga na osteoporozu i prevencije ovog oboljenja.

- Ovom dijagnostičkom pretragom vrši se mjerenje mineralne gustine kostiju, te se na osnovu dobijenih podataka određuje se da li su pacijentkinje u riziku, odnosno da li imaju osteoporozu ili se radi o osteopeniji - navedeno je ranije iz Doma zdravlja.