fbpx

U budžetu Doboja rupa od šest miliona KM

U budžetu Doboja rupa od šest miliona KM

Foto: Capital.ba

Rukovodstvo grada Doboja za devet mjeseci ove godine napravilo je budžetski deficit od skoro šest miliona maraka, pokazuje Izvještaj o izvršenju budžeta koji će se pred odbornicima naći na narednom skupštinskom zasjedanju.

To se desilo jer prikupljanje novca u budžet ne ide planiranom dinamikom.

Tačnije u planu za prva tri kvartala je došlo do pada planiranih prihoda za 33 odsto dok se na drugoj strani troši mimo plana.

U tom periodu u gradsku kasu se slilo 41,34 mliona KM dok je potrošeno 47,3 mliona KM, pa je budžetski deficit 5.957.246 КМ.

Više od planiranog potrošeno je na plate i lična primanja zaposlenih, na sudske troškove, reprezentaciju, organizaciju manifestacija i prijeme, putovanja i smještaj, komunalne usluge, usluge za tekuće održavanje.

Prekoračena je i planirana potrošnja po pitanju grantova sportskim i omladinskim organizacijama, udruženjima u oblasti kulture, vjerskim organizacijama, nacionalnim manjinama.

snimak doboj budzet

U narednom periodu potrebno je preduzeti mjere na svođenje rashoda u okvire planiranih, a prije svih se to odnosi na potrošačke jedinice i budžetske korisnike i njihove pozicije kod kojih je izvršenje značajno iznad planiranog za devet mjeseci tekuće godine“, zaključuju autori dokumenta.

Navode da će Odjeljenje za finansije u narednom periodu biti zaduženo za održavanje budžetske ravnoteže, i usklađivanja između prihoda i rashoda.