fbpx

Na napuštenim površinskim kopovima i odlagalištima rudnika u FBiH gradit će se solarne elektrane

Na napuštenim površinskim kopovima i odlagalištima rudnika u FBiH gradit će se solarne elektrane

Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić (SDP), predstavnici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine (EP BiH), Svjetske banke i Rudnika mrkog uglja (RMU) Banovići razgovarali su o pravednoj energetskoj tranziciji.

Kako su saopćili iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, pravedna tranzicija ima nekoliko aspekata. Prvi je, kako su napomenuli, prelazak na nove tehnologije, drugi je zbrinjavanje radne snage i treći je vraćanje rudničkih površina u prvobitno stanje, odnosno njihovu prenamjenu za drugačije načine proizvodnje električne energije i ostvarivanja profita.

“Kompletna rudarska industrija, koja je decenijama bila jedan od glavnih nosilaca ekonomskog razvoja, u narednom periodu će morati proći kroz pravednu tranziciju. Cilj je da na human i ekonomski održiv način izvršimo tranziciju proizvodnje električne energije iz uglja na ekološki prihvatljivije načine proizvodnje”, ukazao je ministar Lakić.

Prema njegovim riječima, već je počelo postepeno zatvaranje dijelova rudnika, uz zbrinjavanje radnika i maksimalno korištenje imovine rudnika za proizvodnju električne energije iz drugih izvora ili za vraćanje u prvobitno stanje, privlačno za investitore i lokalnu zajednicu.

“Iako imamo pritiske da taj proces ubrzamo, mi smo odlučni da idemo tempom koji je u skladu s našim planovima i mogućnostima, kako ne bismo ugrozili ekonomski razvoj i energetsku stabilnost”, naglasio je Lakić.

Bosna i Hercegovina je, kako su podsjetili u Ministarstvu energije, rudarstva i industrije FBiH, obavezna da postepeno pređe na zelenu energiju da bi ispoštovala planove dekarbonizacije energetskog sektora i ispunila obaveze prema Energetskoj zajednici.

Pravednom tranzicijom je planirano da se na napuštenim površinskim kopovima i odlagalištima rudnika izgrade fotonaponske elektrane. Kao primjer za to su istakli projekat izgradnje fotonaponske (solarne) elektrane Gračanica 1 i 2 koja je predviđena na završenom odlagalištu Rudnika uglja Gračanica, u općini Bugojno.

Za ostatak površina će se izvršiti, kako su naveli u resornom ministarstvu, prenamjena i rekultivacija površina, tj. obnavljanje i vraćanje u život degradiranih rudarskih površina, ali i za eventualne nove poslovne projekte. Pritom će se voditi računa o, kako su saopćili iz Ministarstva, zadovoljenju svih ekonomskih, socijalnih, kulturnih, sportskih i drugih potreba stanovništva.

Tačno.net