fbpx

Gradu prijeti milionska šteta zbog poteza Stanivukovićeve administracije

Gradu prijeti milionska šteta zbog poteza Stanivukovićeve administracije

Foto: Capital

Odjeljenje za prostorno uređenje Grada Banjaluka izdalo je preduzeću „Lukić-invest“ iz Banjaluke građevinsku dozvolu za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Ulici Krajiških brigada u banjalučkom naselju Mjesec koja je u suprotnosti sa Regulacionim planom za to područje. Nakon što je objekat skoro završen, a stanovi rasprodati, gradska građevinska inspekcija ga je zapečatila i zabranila dalju gradnju, zbog čega bi Grad mogao da se suoči sa milionskom tužbom, piše CAPITAL.

To se ne bi saznalo da se nisu pobunile komšije i vlasnici susjednih parcela na osnovu čijih višegodišnjih žalbi je gradska građevinska inspekcija 23. maja ove godine pomenuti objekat u izgradnji opasala trakom i zabranila dalje izvođenje radova.

 

Cijeli problem zbog koga je objekat trenutno opasan crvenom trakom, a dalji radovi zaustavljeni započeo je 8. marta 2019. godine kada je „Lukić-invest“ podnio zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova.

U tom trenutku važio je Regulacioni plan po kome je na lokaciji u Ulici Krajiških brigada predviđen šestospratni stambeno-poslovni objekat.

Novi RP  stupio na snagu u martu 2019. godine

Samo petnaestak dana kasnije, 24. marta na snagu je stupio novi RP po kojem je na navedenoj adresi predviđen objekat od tri sprata i manjih površinskih gabarita nego prema dotadašnjem RP-u.

Firma „Lukić-invest“ na osnovu zahtjeva od 8. marta dobila je lokacijske uslove rješenjem od 16. septembra 2019. godine, a na osnovu tih lokacijskih uslova je u septembru sledeće godine podnijela zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Odjeljenje za prostorno uređenje je pozitivno odgovorilo i 17. januara 2022. godine izdaje građevinsku dozvolu.

Dva mjeseca nakon dobijanja građevinske dozvole počela je izgradnja i do danas je izgrađena šestospratna zgrada u skladu sa RP, međutim koji je prestao da važi 24. marta 2019. godine.

Kada je započela izgradnja, vlasnici susjednih parcela su se na rješenje Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Banjaluka o izdavanju građevinske dozvole od 17. januara 2022. godine žalili Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, ali njihova žalba je odbijena, nakon čega su podnijeli tužbu.

 

Okružni sud u Banjaluci je 28. novembra 2022. godine prihvatio njihove navode i uvažio žalbu i resorno ministarstvo u junu prošle godine u potpunosti poništava građevinsku dozvolu.

Gradski inspektor (ne)svjesno odugovlačio

Umjesto da hitno postupi nakon tog poteza ministarstva i odmah zabrani radove, gradski građevinski inspektor Marinko Radaković je poslije dva mjeseca, preciznije 28. avgusta bio u inspekcijskom nadzoru tokom kojeg je utvrdio da „Lukić-invest“ i dalje izvodi radove.

Inspektor je tek 4. oktobra 2023. godine donio rješenje o zabrani izvođenja radova, precizirajući da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. Da odugovlačenje možda i nije slučajno pokazuje to da je u kontroli izvršenja tog rješenja bio tek 23. maja ove godine kada su radovi zaustavljeni i gradilište opasano trakom.

Pri tome treba naglasiti da je gradski inspektor zaustavio radove tek kada je glavni republički urbanističko-građevinski inspektor Dragan Mijović u dopisu Gradskoj upravi zaprijetio da će postupajućem gradskom inspektoru biti oduzeta saglasnost zbog neblagovremenog i nestručnog obavljanja poslova.

Lukic Invest 4 1320x990

Foto: Capital

Ranko Lukić, vlasnik firme „Lukić-invest“ kaže za CAPITAL da ima važeće lokacijske uslove, a još ne zna kako će se dalje ponašati nakon što su obustavljeni radovi i da li će podnositi tužbu protiv grada zato što se smatra savjesnim graditeljem.

„Ako ne budem mogao nastaviti, vidjeću sa pravnicima šta ćemo dalje. Napravili smo žalbu prema ministarstvu na zapisnik gradske inspekcije o zaustavljanju radova. Ne znam kada će odgovoriti iz ministarstva, ali ne želim da ulazim u sukob, sačekaću odluke“, kaže Lukić.

On smatra da je presuda Okružnog suda u Banjaluci smijurija, jer nisu uvaženi važeći lokacijski uslovi.

„Pravnici tumače i smiju se toj presudi, ali šta da radim. Presuda se mora poštovati. Što se tiče kupaca stanova na toj lokaciji, mi smo spremni svima da vratimo i kaparu i troškove, svi će biti namireni i zaštićeni“, poručuje Lukić.

On kaže da njegova firma ima i nekoliko zamjenskih lokacija, ističući da stanove na „spornoj“ lokaciji trenutno ne prodaje, „jer ne želi da pravi nikakve ugovore i da se dovodi u neprijatnu situaciju“.

Moguća milionska tužba protiv grada

Prema tumačenjima pravnika, pravi kuriozitet u cijeloj priči predstavlja rješenje Odjeljenja za prostorno uređenje od 29. aprila ove godine kojim se odbija zahtjev „Lukić-investa“ za izdavanje građevinske dozvole za objekat u Ulici Krajiških brigada.

„Sporni lokacijski uslovi od 16. septembra 2019. godine nisu izdati u skladu sa Odlukom o donošenju izmjena dijela Regulacionog plana „Paprikovac-Petrićevac“ iz 2019. godine kao važećim dokumentom, čime je došlo do povrede Zakona o uređenju prostora i građenju, što je od direktnog uticaja na izdavanje građevinske dozvole“, navodi se u rješenju koje je potpisao prvi čovjek Odjeljenja za prostorno uređenje Vuk Višekruna.

Kuriozitet leži u tome što je Višekruna sve što je sada naveo vezano za lokacijske uslove znao i u januaru 2022. godine kada je “Lukić-investu” izdao građevinsku dozvolu.

Prema tumačenju pravnika, postoji nekoliko rješenja za izlaz iz ove nesvakidašnje situacije.

„Jedno od rješenja, ali malo vjerovatno je da resorno ministarstvo uvaži žalbu „Lukić-investa“ na navedeno rješenje Vuka Višekrune od 29. aprila ove godine kojim je odbijen zahtjev ove firme za izdavanje građevinske dozvole. Drugo rješenje je da se sruši nelegalni objekat, što je takođe malo vjerovatno, ali nije nemoguće i treća i sasvim izvjesna mogućnost je da „Lukić-invest“ podnese tužbu protiv grada i traži nadoknadu štete i izgubljene dobiti koja se mjeri u milionima zbog nezakonito izdate građevinske dozvole na osnovu koje je ta firma kao savjestan graditelj investirala u stambeno-poslovni objekat u banjalučkom naselju Mjesec“, objašnjava za CAPITAL pravnik odlično upućen u oblast imovinsko-pravnih odnosa i obligacionog prava.

Bliskost Ranka Lukića i gradskih čelnika

U prilog sumnji da bi na kraju Grad Banjaluka, odnosno njeni građani mogli da plate štetu zbog neukosti gradskih službenika ide od ranije poznata bliskost vlasnika „Lukić-investa“ Ranka Lukića sa gradskim čelnicima.

CAPITAL je ranije objavio da je Komisija za prodaju nepokretnosti na čijem čelu je bio gradski menadžer Bojan Kresojević omogućila firmi “Lupaco“, takođe u Lukićevom vlasništvu da učestvuje na licitaciji i kupi gradsko zemljišta u Poslovnoj zoni Ramići za 215.000 KM, čime je budžet Banjaluke oštećen za najmanje pola miliona maraka.

Srđan Jaćimović, zamjenik direktora firme “Jaćimović” tada je objasnio da je ta firma za zemljište koje je bilo predmet sporne licitacije bila spremna da izdvoji znatno više od procijenjene vrijednosti od 420.000 KM.

„Mi smo bili spremni da platimo 600-700 hiljada maraka za to zemljište, ali nam je onemogućeno da učestvujemo na licitaciji. Nakon što je nama onemogućeno učešće, licitacija je provedena na volšeban način i uz praktično učešće samo jedne firme – “Lupaco” koja je na kraju bila pobjednik licitacije i kojoj je zemljište pripalo po duplo nižoj cijeni“, precizirao je tada Jaćimović.

lukic invest infografika

Capital