fbpx

Načelnik opštine Pale prebacio milon maraka OC “Jahorina- mimo zakona i na štetu građana

nacelnik 1024x576

PALE – Načelnik Opštine Pale, Boško Jugović je bez odobrenja Skupštine i mimo važećeg budžeta, iskoristio službeni položaj i zaključio posao kojim je Opštinu Pale zadužio za iznos od 1.139.700,00 KM, u cilju pribavljanja imovinske koristi za Olimpijski centar “Jahorina”.

Brojne malverzacije vezano za prodaju zemljišta na Jahorini predmet su političkih sukobljavanja zadnjih mjeseci na području opštine Pale. Naime, Olimpijski centar Jahorina je 13. marta 2020. godine od Opštine Pale kupio zemljište vrijednosti 2 279. 400,00 KM, a načelnik opštine je, bez saglasnosti Skupštine opštine, prihvatio uslov OC “Jahorina” da će 50% iznosa kupoprodajne cijene uložiti u infrastrukturne projekte na ovoj planini.

Tako je je načelnik Boško Jugović počeo da krši zakonska ovlaštenja, čime je u ime i na račun opštine preuzeo obavezu da isplati iznos od 1.139.700,00 KM iz budžeta Opštine Pale.

Da je Ugovor sašinjen loše i na štetu građana Pala smatraju i stručnjaci iz oblasti prava koje je SPIN Info kontaktirao. Obaveza prodavca da 50% novčanih sredstava uloži u infrastrukturne projekte, odnosno zajedničke sadržaje na Jahorini, praktično znači da zemljište nije prodato za cijenu od 300 KM, već za cijenu od 150 KM po kvadratu.

Ugovorom nigdje nije definisan rok u kojem taj iznos od 50% sredstava mora biti isplaćen i šta će se desiti ukoliko prodavac ( Opština Pale) ne ispoštuje tu obavezu, hoće li biti računate zatezne kamate, hoće li se ugovor raskinuti, koji će sud biti nadležan u slučaju spora i slično”, navode stručnjaci.

Bez obzira što je OC “Jahorina” kupoprodajnim ugovorom već obavezao Opštinu na ulaganja, ovo privredno društvo se u maju 2020. obratilo načelniku, sa molbom za donaciju sredstava za realizaciju četiri nova projekta?!

dopis oc jahorina

Načelnik Jugović opet izlazi u susret Olimpijskom centru i donosi Odluku kojom je odobrena privremena realokacija sredstava za 2020. u iznosu od 1.000.000,00 KM. Istog dana, odjeljenje za finansije na osnovu Ugovora o kupoprodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta uplaćuje milion maraka na ime kapitalnog granta za realizaciju novih projekata na Jahorini.

Međutim, niti jednim aktom nije objašnjeno, kako u vrijeme prenosa sredstava, tako i do danas, iz kojeg razloga je Opšina Pale isplatila OC “Jahorina” iznos od 1.000.000,00 KM, a ne iznos od 1.139.700,00 KM, koliko iznosi 50% ugovorene kupoprodajne cijene. Ugovorom čak nije ni definisano do kada preostali iznos mora biti uplaćen!

realokacija

zakljucak i odluka 1

Ovaj milion maraka nevidljiv je u zvaničnim skupštinskim dokumentima.

rebalans

Kako je novac namijenjen za realizaciju novih projekata na Jahorini, trebalo je da bude proveden postupak javnih nabavki od strane Opštine, ali to se desilo. Tek dva mjeseca po izvršenoj transakciji Olimpijski centar „Jahorina” je zaključio ugovore o nabavci potrebnih radova sa privrednim društvom „Weiss Light“ d.o.o. Pale.

“Iz ugovora se vidi da je Olimpijski centar provodio tender za ove radove, a ne opština Pale, stoga nema dokaza da su ovo namjenski utrošena sredstva Opštine, i da su ovi radovi plaćeni baš tim novcem”, smatraju stručnjaci.

ugovorjah

Kontaktirali smo i Olimpijski centar “Jahorina” da nam pojasne da li je milion maraka koji je uplaćen na njihov račun obaveza potpisana Ugovorom ili pak donacija koju su od Opštine tražili, ali odgovor nismo dobili.

Uplata sredstava nije predviđena budžetskim aktima, niti postoji dokumentacija kojom je obrazloženo na koji način i kako se došlo do iznosa od 1.000.000,00 KM, koji je potreban za investicije na Jahorini.

Da je načelnik Pala izvršio krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ nenamjenskim korištenjem budžetskih sredstava smatra i opozicija u Opštini Pale, zbog čega su Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu podnijeli krivičnu prijavu protiv aktuelnog načelnika Jugovića.

Načelnik Boško Jugović ne odgovara na naša pitanja, ali medijima u Palama nije demantovao krivično djelo, već pokušao diskreditovati predstavnike opozicije.

Ako su baš ovi ljudi što ga blate zaštitnici zakona, zakonskih procedura ili pravednici i čuvari narodnog novca, kako se često u javnosti predstavljaju, onda smo kao lokalna zajednica i društvo u ozbiljnom problemu. Da nije žalosno, bilo bi smiješno“, istakao je Jugović.

S druge strane, odbornik DNS-a u SO Pale Marko Kubatlija kaže da je u ovoj krivičnoj prijavi spakovan samo dio nezakonitih aktivnosti koje sprovodi načelnik Opštine Pale.

Svjesni smo činjenice da je opštinu Pale privatizovala jedna porodica te da su interesi građana, zbog kojih smo tu, stavljeni na posljednje mjesto. Ne smijemo dozvoliti da se novcem naših građana poravnjavaju unutarstranački odnosi i pune budžeti lokalnih moćnika”, kaže Kubatlija.

Osim toga, Glavna služba za reviziju Republike Srpske utvrdila je da su sporne finansijske transakcije knjižene suprotno važećim propisima, jer investicije nisu bile planirane usvojenim budžetom, pa samim tim ni na odgovarajućim budžetskim stavkama nije bilo raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju, što pokazuje da je načelnik upravljao novcem građana onako kako je on smatrao da treba, a ne kako nalaže zakon.

Čak je i Pravobranilaštvo u svom Mišljenju navelo da ne ulazi u ocjenu ekonomske opravdanosti zaključenja posla pa se postavlja pitanje da li ta opravdanost postoji?

Navedeno ukazuje da već drugi mandat načelnika Jugovića na čelu opštine Pale obilježava loše rukovođenje budžetskim sredstvima, što je u suprotnosti sa interesima građana koji su ga izabrali.     

SPIN Info