fbpx

Antikorupcijski forenzički lab za mlade u lokalnim zajednicama

Antikorupcijski forenzički lab za mlade u lokalnim zajednicama

Preko 200 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine učestvovalo je u edukativnim radionicima koje su održane u okviru projekta "Antikorupcijski forenzički lab za mlade u lokalnim zajednicama" kojeg finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, a implementira udruženje „ Ja bih u EU„. Mladi su identificirali niz aktivnosti i preporuka koje trebaju realizirati jedinice lokalnih zajednica da bi se prevenirala korupcija u postupcima izdavanja saglasnosti i dozvola u građenju i prilikom postupaka zapošljavanja.

Saopštenje za medije
Antikorupcijski forenzički lab za mlade u lokalnim zajednicama – Okrugli sto

Cilj projekta je bio da se osnaže mladi u lokalnim zajednicama da samostalno prepoznaju koruptivne rizike i da aktivno učestvuju u otkrivanju i prevenciji korupcije u svojim lokalnim zajednicama. S time u vezi mladi su na okruglom stolu predstavili inicijative koje će podnijeti nadležnim donosiocima odluka.

Set zagovaračkih inicijativa mladih u sprečavanju korupcije u postupcima izdavanja saglasnosti i dozvola prilikom građenja u jedinicama lokalnih zajednica se odnosi na sljedeće:

  • Da jedinice lokalne zajednice proaktivno i sistemski iniciraju usvajanja prostorno planske dokumentacije i usvoje i ažuriraju prostorno plansku dokumentaciju
  • Da jedinice lokalne zajednice prilikom izrade prostorno-planskih dokumenata provode proaktivne javne konsultacije
  • Da jedinice lokalne zajednice osiguraju da nadležne inspekcije jedinica lokalnih zajednica imaju aktivnu ulogu prilikom izrade prostorne-planske dokumentacije.
  • Da se prilikom izdavanja urbanističkih i građevinskih dozvola osiguraju standardi transparentnosti i objektivnosti
  • Da jedinice lokalne zajednice moraju osigurati da nadzor nad građenjem se uvijek provodi od strane stručnog lica, na osnovu pravila struke te sa ciljem eliminisanja eventualnih nepravilnosti i odstupanja. Jedinica lokalne samouprave treba da uvijek osigura da se tehnički prijem vrši isključivo u skladu sa projektnom dokumentacijom i pravilima struke.
  • Jedinice lokalne samouprave obavezno upućuju stranke o pravnom lijeku na odluke o izdavanju saglasnosti i dozvola
  • Jedinice lokalne samouprave trebaju da proaktivno osiguravaju otvorene komunikacijske kanale pravnim i fizičkim licima za prijave nepravilnosti, odnosno za prijavu kršenje propisa o izdavanju saglasnosti i dozvola.

Anđela Kodžo, učesnica projekta istakla je : „ Jako je važno da se svi zajedno angažujemo i podignemo svijest o borbi protiv korupcije koja je ključna za izgradnju pravednijeg i transparentnijeg društva za sve nas“.

Na okruglom stolu govorio je Nermin Kadribašić, antikorupcijski stručnjak, koji je naglasio da postoji svijest o korupciji među mladima i spremnost za borbu protiv iste: „Mladi koji su učestvovali u ovom projektu su velikim dijelom kapacitirani da prepoznaju uzorke i posljedice korupcije posebno na lokalnom nivou. Pored toga su upoznati sa načinima kako da reaguju ukoliko uoče korupciju, kako da ne postanu žrtve korupcijskog ponašanja te kako i kome da prijave korupciju. Na koncu mladi koji su učestvovali na projektu su izradili sjajnu sveobuhvatnu inicijativu za donosioce odluka kako da spriječe i suzbiju korupciju u postupcima izdavanja dozvola i saglasnosti u građenju i postupcima zapošljavanja. Implementacijom inicijative od strane lokalnih zajednica bi se značajno doprinijelo sprečavanju korupcije u ovim segmentima“.

Aida Brdar, stručnjakinja za mlade, predstavila je rezultate projekta koji pokazuju da su edukativne radionice doprinjele razumijevanju različitih oblika korupcije.

Rezultat postignut kroz projekat Antikoprupcijski forenzički Lab dokaz je koliki kapacitet nose mladi ljudi iz BiH. Kroz 5 radionica održanih u 5 gradova, mladi srednjoškolci i studenti su uspjeli usvojiti konkretna znanja o pojavnim oblicima, posljedicama korupcije te kreirati prijedloge za sprječavanje i suzbijanje korupcije. Čuli smo sjajne ideje od mladih i konkretne planove za djelovanje na ovom polju u njihovim lokalnim zajednicama“., istakla je Brdar.

Mladima se obratio i Aladin Abdagić, predstavnik Centra za istraživačko novinarstvo, koji je dao svoj osvrt na istraživanja slučajeva korupcije iz prakse.

Sve informacije o projektnim aktivnostima mogu se pronaći na digitalnoj platformi https://anticorlab.ba/ koja je osmišljena kako bi mladima omogućili pristup vrijednim informacijama i dokumentima koji se odnose na temu korupcije.