fbpx

Besplatno kod zubara: Mnoge stomatološke usluge osiguranicima u Srpskoj pokriva Fond zdravstvenog osiguranja

Besplatno kod zubara: Mnoge stomatološke usluge osiguranicima u Srpskoj pokriva Fond zdravstvenog osiguranja

Foto: SoyBreno/Unsplash

Za mnoge građane odlazak kod zubara je stresan, a često ga mnogi odgađaju zbog velikih finansijskih izdataka koje moraju izdvojiti za određene usluge. No, brojne usluge pokriva Fond zdravstvenog osiguranje RS.

Pravilnikom FZO RS o stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti utvrđene su usluge stomatologa koje su za pacijente besplatne, a njihov trošak pokriva obavezno zdravstveno osiguranje.

Evo koje usluge možete koristiti na račun Fonda: pregledi i liječenje bolesti zuba i vađenje zuba, pregledi i liječenje bolesti usta i zuba kod djece do navršenih 15 godina života, uključujući i pokretni ortodonski aparat, kao i za lica sa umanjenim intelektualnim sposobnostima ili one koji su tjelesno ometeni u razvoju.

Fond pokriva stomatološke usluge i za lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetima lica i vilica.

Trudnice, djeca, ugrožene kategorije

Preko osiguranja se mogu obaviti i pregledi i liječenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, kod žena u vezi sa trudnoćom i za vrijeme porodiljskog odsustva.

Osigurnje pokriva i pružanje hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odrasle, preglede usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, preglede i intervencije prije transplantacije bubrega, odnosno operacija na srcu, preglede i liječenje bolesti usta i zuba prije i poslije operativnog tretmana malignih bolesti makslilofacijalnog predjela.

Na ovoj listi su i urgentni stomatološki i hirurški pregledi i liječenje povreda zuba i kostiju lica, uključujući primarnu rekonstrukciju osteosintetskim materijalom, izrada akrilatne totalne proteze kod lica starijih od 65 godina života, neophodan stomatološki tretman, uključujući i fiksne ortodontske aparate prije i poslije operativnog tretmana kod osoba sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice, izrada protetskih nadoknada lica i vilice u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije, uključujući i implantate za njihovo učvršćivanje.

O ovome više možete čitati na LINKU.

Oni ne plaćaju ni participaciju