fbpx

Deset novih profila u CIN-ovoj bazi „Imovina sudija i tužilaca“

Deset novih profila u CIN-ovoj bazi „Imovina sudija i tužilaca“

Foto: Unsplash

U CIN-ovoj bazi podataka „Imovina sudija i tužilaca“ objavljeno je deset novih profila predsjednika sudova, sudija i tužilaca koji sa svojim supružnicima imaju u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori kuće, stanove, vikendice, poslovne prostore, zemljišta i garaže čija vrijednost je najmanje 3,1 milion KM.

U bazi podataka „Imovina sudija i tužilaca“ koju je uradio Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) objavljeno je deset novih imovinskih profila tužilaca i sudija. Ovu bazu čine i informacije o njihovim primanjima, obrazovanju i karijeri te automobilima, ušteđevini i kreditima.

Građanima su na raspolaganju i informacije o tužbama te sudskim i disciplinskim postupcima koji su vođeni ili se vode protiv njih.

Među njima su predsjednici Suda Bosne i Hercegovine (BiH), Općinskog suda u Travniku, Kantonalnog suda u Zenici te Okružnog suda u Trebinju: Minka Kreho, Goran Dujić, Snježana Čolaković i Bojan Stević te glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić.

Pored njih objavljeni su i profili: sutkinje Kantonalnog suda u Zenici Ljilje Subašić, sudije Osnovnog suda u Bijeljini Jovana Savića, zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo (KS) Seada Kreštalice te tužilaca Tužilaštva BiH Ćazima Hasanspahića i Džermina Pašića.

Njih devetero sa supružnicima imaju: kuće, stanove, vikendice, poslovne prostore, zemljišta i garaže vrijedne najmanje 3,1 milion KM. Nekretnine su procijenili u intervjuima sa novinarima i u godišnjim finansijskim izvještajima koje dostavljaju Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTV).

Podaci o vrijednostima nekretnina nedostaju za predsjednika travničkog suda koji je odbio razgovarati sa novinarima o svojoj imovini, a jedan je od onih koji nije dao dozvolu VSTV-u da javno objavi njegove finansijske izvještaje.

Prema zemljišnim knjigama, Dujić sa suprugom ima stan, garažu i poslovni prostor u Travniku te stanove u Sarajevu i Omišu u Hrvatskoj.

Prema Zakonu o VSTV-u, sudije i tužioci svake godine podnose finansijske izvještaje u kojima navode šta su tokom godine radili i koliko novca su za to primili. VSTV objavljuje finansijske izvještaje sudija i tužilaca koji su dobrovoljno pristali na javnu objavu podataka.

Kajganić, glavni državni tužilac, ima kuću i stan u izgradnji u Banjoj Luci koje procjenjuje na 450.000 KM. Kreho, koja je za v.d. predsjednicu Suda BiH imenovana u decembru 2023, ima stan u Sarajevu i Trpnju u Hrvatskoj te zemljište u BiH – ukupno procijenjene vrijednosti na 290.000 KM.

Čolaković, predsjednica Kantonalnog suda u Zenici, nema imovinu na svom imenu. Tri stana i poslovni prostor koji se vode na njenom suprugu procijenila je na skoro pola miliona KM. Njena kolegica Subašić sa suprugom ima tri stana i zemljište u Zenici, procijenjene na 316.000 KM.

Najvredniju imovinu prijavio je Stević, predsjednik Okružnog suda u Trebinju. On i supruga imaju stanove u Buni kod Mostara i Herceg Novom u Crnoj Gori te stan i poslovni prostor u Trebinju, procijenjene na 573.000 KM.

Državni tužilac Džermin Pašić je dva stana i vikendicu u Sarajevu procijenio na nešto više od pola miliona KM. Bijeljinski sudija Jovan Savić u rodnim Loparama ima stan, garažu, kuću i zemljište, procijenjene vrijednosti na 320.000 KM. On je dio imovine naslijedio, a dio dijeli sa suprugom.

Tužioci Kreštalica i Hasanspahić imaju najmanje nekretnina. Kreštalica je stan i garažu u Sarajevu procijenio na 84.000 KM, a Hasanspahić očevu kuću u Olovu na 200.000 KM.

Baza „Imovina sudija i tužilaca“ sadrži podatke o 58 sudija i tužilaca u BiH. Osim nosilaca pravosudnih funkcija koje bira i imenuje VSTV, u bazi su i podaci o sudijama ustavnih sudova koje biraju nadležni parlamenti.

Novinari CIN-a ove podatke prikupljaju od 2019. godine i periodično ih osvježavaju novim informacijama. U skladu sa aktuelnošću pozicije i posljednjom dopunom podataka, profili su organizovani u grupe − aktivni i neaktivni. Aktivni profili se periodično ažuriraju, a među neaktivnima su profili bivših i preminulih sudija i tužilaca. Informacija o posljednjem ažuriranju je dostupna na svakom profilu.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)